Algemene voorwaarden 2023-2024

MEC Muziek heeft algemene voorwaarden die vanuit onze ervaring tot stand zijn gekomen en onze werkwijze aangeven. Heeft u over deze algemene voorwaarden nog vragen dan kunt u ons mailen: info@mecmuziek.nl

Algemeen

MEC Muziek biedt u de mogelijkheid om, per leerling, één gratis proefles te volgen. Als u zich, al dan niet na een proefles, wilt opgeven voor het volgen van muzieklessen dient u zich in te schrijven met het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier dient u ingevuld en ondertekend opsturen naar:
MEC Muziek tav. Administratie
Oude Rijksweg 255-2
7954 EJ, Rouveen.
U mag het formulier ook ondertekenen en gescand naar ons mailen.

Met de inschrijving gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden, met maandelijkse automatische incasso betaling en met de opname in ons studentenbestand. Alle administratieve wijzigingen (adres, telefoonnummer(s)en e-mailadres etc.) dienen altijd schriftelijk of per email te worden doorgegeven aan info@mecmuziek.nl. Het mondeling doorgeven van dergelijke wijzigingen heeft geen rechtsgeldigheid.

Planning van lessen

Het seizoen van de muzieklessen van MEC Muziek loopt van september tot en met augustus. U kunt op elk gewenst moment starten met lessen. De lessen worden in overleg met de student op een vaste dag en tijdstip per week gegeven. Er worden minimaal 38 lessen per seizoen gegeven. (Dit kan verschillen per lesdag i.v.m. feestdagen) Dit is inclusief het kerst- en zomeroptreden. We zullen in de loop van het seizoen bekend maken of deze activiteit dit seizoen ook plaats gaat vinden in verband met Covid-19.

Tussentijdse wijzigingen in het lesrooster zijn uitsluitend mogelijk als de planning van MEC Muziek dat toelaat. U kunt een vraag mbt wijziging altijd aan ons mailen of hierover bellen. We doen ons best de lessen voor iedereen zo goed mogelijk passend te maken.

Bij ziekte of verhindering om bijzondere redenen van de docent wordt vervanging geregeld. Bij meer dan 2 gemiste lessen door afwezigheid van de docent heeft u recht om restitutie van het lesgeld aan te vragen.

Ziekte of verhindering van de student dient zo snel mogelijk te worden doorgegeven om te voorkomen dat de docent tevergeefs zit te wachten. Teruggave van lesgeld bij gemiste lessen is niet mogelijk. Bij langdurige ziekte van de student kunnen de lessen tijdelijk worden stopgezet. Dit dient dan schriftelijk overlegd te zijn met MEC Muziek.

Vakanties en feestdagen

In vakanties en feestdagen zijn we gesloten.

We beginnen dit seizoen op maandag 4 September
Herfstvakantie week 43, maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober
Kerstvakantie week 52/2023 en week 1/2024, maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5
januari 2024
Voorjaarsvakantie week 8, maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024
Goede Vrijdag 29 maart 2024
2e Paasdag maandag 1 April 2024
Vrijdag 26 april koningsspelen wel les.
Meivakantie week 18 en 19, maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024.
In deze vakantie valt ook Hemelvaartsdag.
2e pinksterdag, maandag 20 mei 2024.
Zomervakantie vanaf week 29, maandag 15 juli 2024.

Facturatie en betaling

● MEC Muziek werkt met een 12 maandelijks abonnement waarbij we de kosten gemiddeld
laag kunnen houden.
● De lesgeldtarieven zijn exclusief btw. Voor studenten jonger dan 21 jaar geldt het
zogenaamde nul % tarief. Vanaf 21 jaar moet, conform de belastingwetgeving, 21% aan
btw in rekening worden gebracht.
● De betaling van het lesgeld gebeurt door middel van een maandelijkse automatische
incasso. De machtiging daartoe verleent u bij inschrijving.
● MEC Muziek incasseert de lesgelden in 12 termijnen per jaar. Wij incasseren het geld
vooraf, dus aan het eind van de vorige maand.
● U kunt er ook voor kiezen om per kwartaal of per jaar te betalen. Dit dient u op het
inschrijfformulier aan te geven.
● Er worden geen inschrijfkosten berekend.
● Indien het bedrag niet geïncasseerd kan worden van uw rekening ontvangt u van ons
een factuur. Hierbij worden €8,- administratiekosten in rekening gebracht.

Tarieven

Leerlingen onder de 21 jaar (geen BTW)

Groepsles 30 minuten | €40,00 per maand | 4-6 pers
Groepsles 45 minuten | €40,00 per maand | > 6 pers
Duoles 30 minuten | €60,00 per maand | 2 pers
Privéles 20 minuten | €65,00 per maand | 1 pers
Privéles 30 minuten | €95,00 per maand | 1 pers
Voor leerlingen boven de 21 jaar komt daar 21% BTW bij.

Opzeggen van de les

● Met de inschrijving voor groepsles gaat u een overeenkomst aan voor een heel seizoen.
Dit is niet halverwege het seizoen op te zeggen.
● Met de inschrijving voor individuele- en/of duo-les bij MEC Muziek gaat de student eerst
een overeenkomst aan voor een half seizoen. Het seizoen loopt van september tot en
met augustus. Het contract wordt aan het eind van die periode omgezet in een
overeenkomst voor onbepaalde tijd.
● Opzeggen van muziekles in groepsverband kan 1 keer per jaar. Aan het einde van het
seizoen, voor 1 juli.
● Opzeggen van individuele- en/of duo-muziekles kan 2 keer per jaar. Wilt u na een half
seizoen stoppen met muzieklessen dan dient u dit uiterlijk 1 januari bekend te maken.
De lessen lopen dan tot en met februari, u betaalt de laatste termijn eind januari. Wilt u
Publicatie datum 8-4-2024. Hierbij vervallen de vorige versies.
aan het einde van het seizoen stoppen, dan dient u dit uiterlijk 1 juli bekend te maken.
U betaalt de laatste termijn eind juli.
● Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk, per e-mail of per aangetekende post worden
doorgegeven. Elke ontvangen opzegging zal door MEC Muziek per e-mail worden
bevestigd. De student kan uiteraard gedurende deze periode de lessen, volgens het
afgesproken rooster, blijven volgen.

Activiteiten

We organiseren 2 keer per jaar een voorspeelavond voor leerlingen. Het leren spelen voor
publiek vinden wij een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma.
Als muziekschool doen we ook regelmatig mee aan activiteiten waarbij de leerlingen een
podium krijgen om hun muziek te laten horen. We vinden het leuk als leerlingen zich hiervoor
opgeven.

Aansprakelijkheid

MEC Muziek is niet aansprakelijk voor schade aan lesmateriaal, instrumenten of accessoires van
de student als deze het gevolg is van onachtzaamheid of nalatigheid van de student in en
rondom de lesruimte.