Algemene voorwaarden 2022-2023

Publicatie datum 24-6-2022. Hierbij vervallen de vorige versies.

MEC Muziek heeft algemene voorwaarden die vanuit onze ervaring tot stand zijn gekomen en onze werkwijze aangeven. Heeft u over deze algemene voorwaarden nog vragen dan kunt u ons mailen: info@mecmuziek.nl

Algemeen

MEC Muziek biedt u de mogelijkheid om, per leerling, één gratis proefles te volgen. Als u zich, al dan niet na een proefles, wilt opgeven voor het volgen van muzieklessen dient u zich in te schrijven met het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier dient u ingevuld en ondertekend opsturen naar:
MEC Muziek tav. Administratie Oude Rijksweg 255-2
7954EJ, Rouveen.
U mag het formulier ook ondertekenen en gescand naar ons mailen.

Met de inschrijving gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden, met maandelijkse automatische incassobetaling en met de opname in ons studentenbestand. Alle administratieve wijzigingen (adres, telefoonnummer(s)en e-mailadres etc.) dienen altijd schriftelijk of per email te worden doorgegeven aan info@mecmuziek.nl. Het mondeling doorgeven van dergelijke wijzigingen heeft geen rechtsgeldigheid.

Planning van lessen

Het seizoen van de muzieklessen van MEC Muziek loopt van september tot en met augustus.
U kunt op elk gewenst moment starten met lessen.
De lessen worden in overleg met de student op een vaste dag en tijdstip per week gegeven. Er worden minimaal 38 lessen per seizoen gegeven. (Dit kan verschillen per lesdag i.v.m. feestdagen) Dit is inclusief het kerst en zomeroptreden. We zullen in de loop van het seizoen bekend maken of deze activiteit dit seizoen ook plaats gaat vinden in verband met Covid-19

Tussentijdse wijzigingen in het lesrooster zijn uitsluitend mogelijk als de planning van MEC Muziek dat toelaat. U kunt een vraag mbt wijziging altijd aan ons mailen of hierover bellen. We doen ons best de lessen voor iedereen zo goed mogelijk passend te maken.

Bij ziekte of verhindering om bijzondere redenen van de docent wordt vervanging geregeld. Bij meer dan 2 gemiste lessen door afwezigheid van de docent wordt lesgeld teruggegeven.

Ziekte of verhindering van de student dient zo snel mogelijk te worden doorgegeven om te voorkomen dat de docent tevergeefs zit te wachten. Teruggave van lesgeld bij gemiste lessen is niet mogelijk. Bij langdurige ziekte van de student kunnen de lessen tijdelijk worden stop gezet. Dit dient dan schriftelijk overlegd te zijn met MEC Muziek.

Vakanties en feestdagen

In vakanties en feestdagen zijn we gesloten.

We beginnen dit seizoen op maandag 5 September
Herfstvakantie week 42, maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober
Kerstvakantie week 52/2022 en week 1/2023, maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6
januari 2023
Voorjaarsvakantie week 9, maandag 27februari t/m vrijdag 3 maart 2023
Goede Vrijdag 7 april 2023
2e Paasdag maandag 10 April 2023
Vrijdag 21 april koningspelen wel les.
Meivakantie week 17 en 18, maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei.
Hemelvaartvakantie donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei
2e pinksterdag maandag 29 mei
Zomervakantie vanaf week 29, maandag 17 juli 2023

Facturatie en betaling

MEC Muziek werkt met een 12 maandelijks abonnement waarbij we de kosten gemiddeld laag kunnen houden. De lesgeld tarieven zijn inclusief btw. Voor studenten jonger dan 21 jaar geldt het zogenaamde nul % tarief. Vanaf 21 jaar moet, conform de belastingwetgeving 21% aan btw in rekening worden gebracht. De lesgeld betaling gebeurt door middel van een maandelijkse automatische incasso. De machtiging daartoe verleent u bij inschrijving.
MEC Muziek incasseert de lesgelden in 12 termijnen per jaar. Wij incasseren het geld vooraf, dus aan het eind van de vorige maand.
U kunt er ook voor kiezen om per kwartaal of per jaar te betalen. Dit dient u op het inschrijfformulier aan te geven. Er worden geen inschrijfkosten gerekend.
Indien het bedrag niet geïncasseerd kan worden van uw rekening ontvangt u van ons een factuur. Hierbij worden €8,- administratiekosten in rekening gebracht.

Tarieven

Leerlingen onder de 21 jaar (geen BTW)

Groepsles 30 minuten €54,50 per maand
Priveles 20 minuten €59,50 per maand


Leerlingen ouder dan 21 jaar (inclusief BTW)

Groepsles 30 minuten €64,50 per maand
Priveles 20 minuten €69,50 per maand

Opzeggen van de les

Met de inschrijving bij MEC Muziek gaat de student eerst een overeenkomst aan voor een half seizoen. Het seizoen loopt van september tot en met Augustus.
Het contract wordt aan het eind van die periode omgezet in een overeenkomst aan voor onbepaalde tijd.
Opzeggen van muziekles kan 2 keer per jaar. Wilt u na een half seizoen stoppen met muziekles dan dient u dit uiterlijk 1 januari bekend te maken. De lessen lopen dan tot en met februari, u betaald de laatste termijn eind januari.
Wilt u aan het einde van het seizoen stoppen dan dient u dit uiterlijk 1 juli bekend te maken. U betaalt de laatste termijn eind juli.
Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk, per e-mail of per aangetekende post worden doorgegeven. Elke ontvangen opzegging zal door MEC Muziek per email worden bevestigd. De student kan uiteraard gedurende deze periode de lessen, volgens het afgesproken rooster, blijven volgen.

Activiteiten

Optredens voor leerlingen

We organiseren 2 keer per jaar een voorspeelavond voor leerlingen. Dit is in week 51 2022 en week 28 2023. In deze voorspeelweek zijn er geen lessen. Het leren spelen voor publiek vinden wij een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma.
Als muziekschool doen we ook regelmatig mee aan activiteiten waarbij de leerlingen een podium krijgen om hun muziek te laten horen. We vinden het leuk als leerlingen zich hiervoor opgeven.

Aansprakelijkheid

MEC Muziek is niet aansprakelijk voor schade aan lesmateriaal, instrumenten of accessoires van de student als deze het gevolg is van onachtzaamheid of nalatigheid van de student in en rondom de lesruimte.