In april is het muzikale niveau van Rouveen, Zwolle, Nieuwleusen en Wezep weer enorm gestegen. Trotse leerlingen, ouders en docenten vierden het plezier met muziek op 10 en 17 april. Leerlingen van MEC muziek zijn in het najaar2020 door hun docenten geselecteerd om mee te mogen doen aan de examens. Op vrijwillige basis hebben zich hier ruim 25 leerlingen voor aangemeld. De meeste om hun A diploma te halen en ook een aantal B kandidaten gingen de uitdaging aan.

Een pittige theoriecursus werd door allen online gevolgd met een theoriedocent. Dit werd afgerond met een theorie-examen op locatie. Sommigen hadden een 2e poging nodig om dit te halen. Uiteindelijk konden alle kandidaten meedoen met het praktijkgedeelte. In de muzieklessen is met de docent een mooi programma van stukken samengesteld. Dit werd op het praktijkexamen gepresenteerd aan de examencommissie. Vele schitterende optredens werden gegeven. Piano, drums, dwarsfluit en gitaar passeerden de revue. Na een stukje prima vista en de geëiste toonladders werd er uitgebreid overgelegd door de commissie.

Alle kandidaten werden beloont met een diploma en cijferlijst. Ouders en andere familie konden het optreden online volgen via een digitale meeting. Naderhand konden zij buiten de diploma-uitreiking bijwonen bij de Muziekschool.

Angela Shan, Espen Klooster, Matthijs Schelting, Zuzanna Stobbelaar, Thom van den Berg, Kian  Schoot, Mila Brink, Sanne de Vries, Jorius van Dam, Mette Snijders, Jarnick Westera, Amber Smeding, Jonathan Iglesias , Ardalan Nikrou, Evi Hoekstra, Sem Rudolph, Phileine Dijkstra, Justin Füchten, Aaron Verhoeve, Justin Füchten, Puk Kruidhof, Stan de Weerd, Julius van Rongen, Helena Pillekers, Emmelien Bisschop, Aniek van der Veen

Allen hartelijk gefeliciteerd!!